هیچا گالری
مکانی برای تعمق و بازدید از آثار هنری هنرمندان با استعداد و جواندسته بندی ها
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : یک قاجار
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 239,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : وکیل‌الرعایای ایران
سایز : 79.5 * 179.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : محراب حروف
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 359,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : اسماءالحسنی
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : سماع حروف
سایز : 135 * 175 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 429,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : طرحی از خودم
سایز : 100 * 139.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 199,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : طاهره واحدیان موحد
عنوان : سرود عشق در معبد رویاها
سایز : 80 * 119.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 599,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : شاه
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 249,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : بی‌درکجایی حروف
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : علی رازقندی
عنوان : در ساحت آرامش
سایز : 120 * 150 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : هذیان حروف
سایز : 98 * 197 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 399,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مجید شیرمحمدی
عنوان : تکه‌های یک کل منسجم
سایز : 135.5 * 110 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم زینلیان
عنوان : شهر مرگ
سایز : 84 * 124 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 249,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمد بهزادیان
عنوان : نقطه پایان
سایز : 120 * 120.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : ایمان صادقی
عنوان : جان‌گرفتن اشیا بر بوم
سایز : 119.5 * 150 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : عباس نسل شاملو
عنوان : زن در وضعیت تردید
سایز : 100 * 149.5 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده