هیچا گالری
مکانی برای تعمق و بازدید از آثار هنری هنرمندان با استعداد و جواندسته بندی ها
آرتیست : حمید هادی نژاد
عنوان : خط‌های رونده و روینده
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال :
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : حمید هادی نژاد
عنوان : روایت‌های متکثر
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال :
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمود آزادنیا
عنوان : انسان طبیعت
سایز : 150 * 150 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 2,990,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : آذین ذوالفقاری
عنوان : گم‌شده در آن‌جا
سایز : 120 * 100 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 599,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : الهه محمدزاده
عنوان : طاقی‌ها و طاقچه‌ها
سایز : 33.5 * 69.5 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مهدی محدث
عنوان : وجود فقدان
سایز : 149.5 * 100 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : ناگفته
سایز : 145 * 115 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : طاهره واحدیان موحد
عنوان : ما در پس‌زمینه یکدیگر هستیم
سایز : 100 * 130 سانتی متر
متریال : اکریلیک و اکولین
قیمت : 599,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : شیرین بابازاده دربان
عنوان : من وقتی خودم هستم
سایز : 100 * 174 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 749,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : توفان دانایی
سایز : 13 * 38 سانتی متر
متریال : سنگ و فلز
قیمت : 649,000,000ریال
مشاهده