هیچا گالری
مکانی برای تعمق و بازدید از آثار هنری هنرمندان با استعداد و جواندسته بندی ها
آرتیست : کاظم خراسانی
عنوان : هیچ چیز نمیگویند
سایز : 120 * 179.5 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 420,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : راضیه وجدانی
عنوان : جهانی محو در پس‌زمینه طرح‌ها
سایز : 207 * 150 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : تاج پادشاهان
سایز : 43 * 64 سانتی متر
متریال : چوب و سنگ و فلز
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمد جعفر پاکروان
عنوان : قاف
سایز : 120 * 120 سانتی متر
متریال : مواد ترکیبی
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمد جعفر پاکروان
عنوان : باسترد
سایز : 140.5 * 141.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : یک قاجار
سایز : 60 * 90 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 239,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محسن کاووسی
عنوان : وکیل‌الرعایای ایران
سایز : 79.5 * 179.5 سانتی متر
متریال : رنگ روغن و آکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : محراب حروف
سایز : 90 * 120 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 359,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : اسماءالحسنی
سایز : 100 * 100 سانتی متر
متریال : اکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : مسیر طلایی
سایز : 95 * 140 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 400,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : رفته با جاده
سایز : 70 * 99.5 سانتی متر
متریال : چوب و فلز
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : فاطمه زحمتی
عنوان : هدی‌وش
سایز : 174 * 210 سانتی متر
متریال : فلز
قیمت : 3,990,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : زیبا اعزازی پور
عنوان : شیر
سایز : 50 * 64 سانتی متر
متریال : برنج
قیمت : 349,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مریم مودی
عنوان : مهاجرت
سایز : 138.5 * 139.5 سانتی متر
متریال : ورق طلا و آکریلیک
قیمت : 299,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : محمدمهدی ذوالفقاری
عنوان : بورژوای لعنتی من
سایز : 22 * 43.5 سانتی متر
متریال : چوب و سنگ و فلز
قیمت : 500,000,000ریال
مشاهده
آرتیست : مسعود صفار
عنوان : لعل کلمات
سایز : 140 * 93 سانتی متر
متریال : ورق طلا
قیمت : 449,000,000ریال
مشاهده